Графік проходження он-лайн опитування керівними і педагогічними кадрами, які будуть підвищувати кваліфікацію на курсах у комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2015 році

Графік

проходження он-лайн опитування керівними і педагогічними кадрами, які будуть підвищувати кваліфікацію на курсах у комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2015 році

№ з/п Категорія педпрацівників Тематика, проблематика курсів Термін проведення курсів Термін проходження он-лайн опитування Назва структурного підрозділу, на сайті якого розміщений он-лайн опитувальник Прізвище, ім’я, по батькові слухача, заклад освіти
1 2 3 4 5
1 Учителі географії, які викладають біологію, екологію та природознавство Проблема: «Компетентнісний підхід до викладання предметів освітньої галузі «Природознавство» в процесі реалізації нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» 12.01-30.01 22.12-24.12 Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін Єрушева С. О. Петрівський НВК
2 Учителі хімії, які викладають біологію, екологію, природознавство Проблема:«Реалізація Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Природознавство» 12.01-30.01 22.12-24.12 Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін Швець О. О. Петрівський НВК
3 Учителі, які викладають предмети «Захист Вітчизни» (для юнаків) та «Фізична культура» Проблема:«Дидактичні засади сучасного уроку захисту Вітчизни та фізичної культури» 12.01-30.01 22.12-24.12 Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни Трипадуш М. М. Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ст..
4 Учителі початкових класів Проблема:«Шляхи реалізації особистісно орієнтованого підходу до навчання учнів у початкових класах» 12.01-30.01 22.12-24.12 Кафедра дошкільної та початкової освіти Комишан А. М. Петрівська ЗШ І ст.. Єрмакова Т. Є. Балахівська ЗШ І-ІІІ ст..
5 Завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад Проблема:«Інноваційні підходи до формування конкурентноспроможного педагога в умовах глобалізації інформаційного простору» 02.02-13.02 19.01-21.01 Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб Сердюк В. Г. РМК
6 Учителі англійської мови Проблема:«Компетентнісно-діяльнісна парадигма навчання іншомовного спілкування» 02.02-13.02 19.01-21.01 Науково-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів Білоус В. Г. Петрівська ЗШ І-ІІІ ст..
7 Учителі трудового навчання (обслуговуючі види праці) Проблема:«Актуальні питання методики підготовки та проведення уроку трудового навчання. Особливості навчання сучасних технік обробки матеріалів» 02.02-13.02 19.01-21.01 Науково-методична лабораторія економіко-технологічних дисциплін Медведенко Л. П. Петрівська ЗШ І-ІІІ ст..
8 Керівники хореографічних гуртків і колективів шкіл, позашкільних закладів та вчителі хореографії Проблема:«Формування ціннісних орієнтацій школярів засобами хореографічного мистецтва» 02.02-13.02 19.01-21.01 Науково-методична лабораторія виховної роботи і формування культури здоров’я Капінус Т. В. Новостародубська ЗШ І-ІІІ ст..
9 Учителі-логопеди загальноосвітніх навчальних закладів, спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів, загальноосвітніх шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних закладів, дитячих будинків, завідувачі логопедичних пунктів Проблема:«Організаційно-педагогічні умови діяльності логопеда» 02.02-13.02 19.01-21.01 Кафедра педагогіки, психології і корекційної освіти Гончаренко Н. П. ПМПК
10 Учителі початкових класів Проблема:«Диференційований підхід до навчання молодших школярів» 02.02-20.02 19.01-21.01 Кафедра дошкільної та початкової освіти Семенко І. В. Петрівська ЗШ І ст.. Шаповал В. Г. Червоносільська ЗШ І-ІІ ст..
11 Учителі української мови і літератури Проблема:«Компетентнісний підхід до викладання предметів освітньої галузі «Мови і літератури» в процесі реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» 16.02-27.02 02.02-04.02 Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін Бєляєва В. М. Богданівська ЗШ І-ІІ ст..
12 Вихователі дошкільних навчальних закладів Проблема:«Сучасне предметно-розвивальне середовище як умова повноцінного розвитку дітей дошкільного віку» 16.02-27.02 02.02-04.02 Кафедра дошкільної та початкової освіти Антоненко О. М. Петрівський ДНЗ №1 Бургаз А. А. Петрівський ДНЗ №1
13 Керівники навчальних закладів (директори шкіл, заступники директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи), які викладають українську мову та літературу, світову літературу та російську мову Проблема:«Лідерство у прийнятті управлінських рішень: компетенції і компетентності керівника навчального закладу. Компетентнісний підхід до викладання філологічних дисциплін» 02.03-20.03 16.02-18.02 Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб Завалецька Н. А. Богданівська ЗШ І-ІІ ст..
14 Учителі, які викладають українську мову і літературу, світову літературу та російську мову Проблема:«Реалізація змістових ліній Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти на уроках української та світової літератур, української та російської мов» 02.03-20.03 16.02-18.02 Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін Ляшевич Т. М. Новостародубська ЗШ І-ІІІ ст..
15 Учителі, які викладають інформатику і математику Проблема:«Педагогічні особливості організації навчально-дослідницької діяльності учнів за програмою Intel ® «Навчання для майбутнього» (версія 10.1)» 02.03-20.03 16.02-18.02 Науково-методична лабораторія інформатики та інформаційних технологій навчання Жуган О. А. Балахівська ЗШ І-ІІІ ст..
16 Учителі початкових класів Проблема:«Формування та розвиток ключових і предметних компетентностей молодших школярів у процесі реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти» 02.03-20.03 16.02-18.02 Кафедра дошкільної та початкової освіти Чумак Н. Ф. Новостародубська ЗШ І-ІІІ ст.. Новохатько О. І. Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ст.. Жушман Ф. Б. Зеленська ЗШ І-ІІІ ст..
17 Завідувачі (директори), методисти методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад Проблема:«Інноваційні підходи до формування конкурентноспроможного педагога в умовах глобалізації інформаційного простору» 30.03-10.04 16.03-18.03 Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб Агафонова С. А. РМК
18 Учителі світової літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови Проблема:«Навчально-методичне забезпечення та інформаційно-технологічний супровід викладання світової літератури та російської мови» 30.03-10.04 16.03-18.03 Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін Узлова Л. А. Балахівська ЗШ І-ІІІ ст..
19 Учителі англійської мови Проблема:«Диференціація та індивідуалізація процесу навчання іноземної мови» 30.03-10.04 16.03-18.03 Науково-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів Мітякова О. Л. Балахівська ЗШ І-ІІІ ст..
20 Вихователі-методисти дошкільних навчальних закладів Проблема:«Особливості професійної підготовки вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів до реалізації Базового компонента дошкільної освіти» 30.03-10.04 16.03-18.03 Кафедра дошкільної та початкової освіти. Олійник Т. М. Петрівський ДНЗ №1
21 Завідувачі дошкільних навчальних закладів Проблема:«Педагогічні інноваційні технології в сучасній дошкільній освіті: здобутки та перспективи» 30.03-10.04 16.03-18.03 Кафедра дошкільної та початкової освіти Коннік А. М. Баштинський ДНЗ Колісник В. В. інд. Петрівський ДНЗ №1
22 Учителі української мови і літератури Проблема:«Реалізація компаративної змістової лінії Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: основи теорії і практики» 14.04-24.04 30.03-01.04 Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін Чудна Л. І. Балахівська ЗШ І-ІІІ ст..
23 Учителі математики Проблема:«Організаційно-методичний супровід викладання математики в класах з поглибленим вивченням предмета. Робота зі здібними та обдарованими учнями» 14.04-24.04 30.03-01.04 Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін Глущенко Л. І. Петрівська ЗШ І-ІІІ ст..
24 Учителі англійської мови Проблема: «Комплексна реалізація діяльнісного, комунікативного та соціокультурного підходів до вивчення іноземної мови» 14.04-24.04 30.03-01.04 Науково-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів Іщенко М. М. Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ст.. Бочарова О. В. Петрівський НВК
25 Учителі музичного мистецтва, які викладають предмети освітньої галузі «Мистецтво» (музичне мистецтво, мистецтво, художня культура) Проблема:«Інноваційні освітні технології викладання предметів освітньої галузі «Мистецтво» в процесі реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» 14.04-24.04 30.03-01.04 Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін Кузьминська О. М. Зеленська ЗШ І-ІІІ ст.. Хруль М. А. Балахівська ЗШ І-ІІІ ст..
26 Учителі історії, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство» Проблема:«Науково-методичне забезпечення предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» в контексті профілізації старшої школи» 20.04-30.04 06.04-08.04 Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін Рябокобила О.І. Зеленська ЗШ І-ІІІ ст..
27 Керівники навчальних закладів (директори шкіл, заступники директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи) Проблема:«Контрольно-аналітичне управління соціально-педагогічними системами» 05.05-15.05 20.04-22.04 Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб Міщенко М. І. Ганнівська ЗШ І-ІІІ ст..
28 Учителі фізики, астрономії та природознавства Проблема:«Упровадження інноваційних технологій і методів викладання фізики, астрономії та природознавства» 05.05-15.05 20.04-22.04 Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін Оранський О. В. Петрівський НВК
29 Учителі фізичної культури Проблема:«Шляхи удосконалення фахової компетентності вчителя в контексті впровадження Державних стандартів початкової загальної освіти, базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» 05.05-15.05 20.04-22.04 Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни Мамедова Е. І. Червоносільська ЗШ І-ІІ ст.. Чорно польський С. В. Петрівська ЗШ І-ІІІ ст..
30 Учителі початкових класів Проблема:«Створення розвивального середовища на уроках в початковій школі» 05.05-22.05 20.04-22.04 Кафедра дошкільної і початкової освіти Лівак О. Л. Петрівська ЗШ І ст.. Капустинська Т. В. Петрівська ЗШ І ст..
31 Учителі трудового навчання (обслуговуючі види праці) Проблема:«Актуальні питання методики підготовки та проведення уроку трудового навчання. Особливості навчання сучасних технік обробки матеріалів» 18.05-29.05 04.05-06.05 Науково-методична лабораторія економіко-технологічних дисциплін Мовчан Л. К. Петрівський НВК
32 Вихователі дошкільних навчальних закладів Проблема:«Професійна компетентність суб’єктів освітнього простору дошкільного навчального закладу: проблеми та шляхи їх вирішення» 18.05-29.05 04.05-06.05 Кафедра дошкільної та початкової освіти Платошина Т. В. Луганський ДНЗ
33 Бібліотекарі навчальних закладів Проблема:«Теоретичні і практичні аспекти становлення і розвитку бібліотеки як інформаційного центру навчального закладу» 18.05-29.05 04.05-06.05 Науково-методична лабораторія виховної роботи і формування культури здоров’я Рубан В. І. Петрівський НВК
34 Учителі початкових класів Проблема:«Особливості роботи вчителя в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти» 25.05-12.06 11.05-13.05 Кафедра дошкільної та початкової освіти Біденко І. А. Новостародубська ЗШ І-ІІІ ст.. Люта Т. О. Петрівська ЗШ І ст..
35 Учителі образотворчого мистецтва, художньої культури та керівники гуртків навчальних закладів Проблема:«Особливості реалізації програм предметів «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Художня культура» та розвиток творчих здібностей учнів у гуртковій роботі» 02.06-12.06 18.05-20.05 Кафедра дошкільної і початкової освіти Грива Т. С. Петрівський НВК Бовкун Н. М. Луганська ЗШ І-ІІІ ст..
36 Вихователі дошкільних навчальних закладів Проблема:«Організаційно-педагогічні умови інклюзивного навчання і виховання дошкільників» 02.06-12.06 18.05-20.05 Кафедра дошкільної та початкової освіти Манжос Т. В. Новостародубський ДНЗ Корж Н. І. Новостародубський ДНЗ №2
37 Заступники директорів шкіл з виховної роботи, педагоги-організатори Проблема:«Розвиток виховної системи навчального закладу в контексті формування ціннісних орієнтацій особистості» 15.06-26.06 01.06-03.06 Науково-методична лабораторія виховної роботи і формування культури здоров’я Скворцова О. М. Петрівська ЗШ І-ІІІ ст..
38 Учителі світової літератури, інтегрованого курсу «Література» та російської мови Проблема:«Навчально-методичне забезпечення та інформаційно-технологічний супровід викладання світової літератури і російської мови» 15.06-26.06 01.06-03.06 Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін Брусник Н. Л. Зеленська ЗШ І-ІІІ ст..
39 Учителі математики Проблема:«Інноваційні підходи до навчання математики та можливості їх реалізації» 15.06-26.06 01.06-03.06 Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін Оченаш І. В. Зеленська ЗШ І-ІІІ ст..
40 Керівники гуртків музичного профілю, концертмейстери, акомпаніатори шкіл, дитячо-юнацьких центрів, позашкільних навчальних закладів Проблема:«Практична реалізація компетентнісного підходу до розвитку музичної освіти» 15.06-26.06 01.06-03.06 Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін Карпенко Н. А. Новостародубський ДНЗ №1 Чешун І. Г. Новостародубський ДНЗ №2
41 Учителі трудового навчання (технічні види праці) Проблема:«Актуальні питання методики підготовки та проведення уроку трудового навчання. Особливості навчання сучасних технік обробки матеріалів» 10.08-21.08 27.07-29.07 Науково-методична лабораторія економіко-технологічних дисциплін Філіпенко В. І. Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ст..
42 Учителі фізичної культури, керівники гуртків спортивного профілю Проблема:«Особливості викладання фізичної культури на основі нової Державної програми «Фізична культура» 10.08-21.08 27.07-29.07 Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни Палян В. М. Петрівський НВК
43 Учителі загальноосвітніх навчальних закладів, які навчають учнів з особливими освітніми потребами Проблема:«Реалізація особистісно зорієнтованого підходу до навчання дітей з особливими освітніми потребами» 10.08-21.08 27.07-29.07 Науково-методична лабораторія з інклюзивного та інтегрованого навчання Жигунова А. С. Петрівський НВК Басараб А. В. Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ст..
44 Учителі початкових класів Проблема:«Компетентнісний підхід до викладання предметів початкової школи» 07.09-25.09 24.08-26.08 Кафедра дошкільної та початкової освіти Костіна І. В. Петрівська ЗШ І-ІІІ ст.. Каплун Л. А. Петрівська ЗШ І ст..
45 Керівники навчальних закладів (директори шкіл, заступники директорів з навчально-виховної та науково-методичної роботи) Проблема:«Управління інноваційними процесами освітнього середовища навчального закладу» 14.09-25.09 31.08-02.09 Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб Біла В. М. Зеленська ЗШ І-ІІІ ст.. Катрук І. М. Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ст..
46 Учителі української мови і літератури Проблема:«Оновлення змісту уроку української мови і літератури» 21.09-02.10 07.09-09.09 Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін Оченаш В. В. Зеленська ЗШ І-ІІІ ст..
47 Учителі математики, фізики, астрономії, природознавства Проблема:«Реалізація міжпредметних зв’язків під час викладання предметів фізико-математичного циклу» 28.09-16.10 14.09-16.09 Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін Кротенко З. І. Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ст..
48 Учителі початкових класів Проблема:«Компетентнісний підхід до викладання предметів початкової школи» 28.09-16.10 14.09-16.09 Кафедра дошкільної та початкової освіти Ляховч Л. В. Ганнівська ЗШ І-ІІІ ст.. Демченко С. О. Новостародубська ЗШ І-ІІІ ст..
49 Новопризначені керівники навчальних закладів, директори та заступники директорів шкіл, які мають стаж роботи на цій посаді до трьох років, резерв на ці посади Проблема:«Управління школою за результатами: критерії і методика оцінки діяльності навчального закладу» 19.10-30.10 05.10-07.10 Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб Козловська О. А. Луганська ЗШ І-ІІІ ст..
50 Вихователі груп продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів Проблема:«Розвиток творчих здібностей школярів у процесі реалізації проектної технології» 19.10-30.10 05.10-07.10 Науково-методична лабораторія з інклюзивного та інтегрованого навчання Антоненко З. В. Червоно сільська ЗШ І-ІІ ст..
51 Вихователі дошкільних навчальних закладів Проблема:«Сучасне предметно-розвивальне середовище як умова повноцінного розвитку дошкільників» 19.10-30.10 05.10-07.10 Кафедра дошкільної та початкової освіти Бабенко Т. І Петрівський ДНЗ №2 Черничка Л. В. Малинівський ДНЗ
52 Педагоги-організатори навчальних закладів Проблема:«Упровадження інтерактивних технологій виховання в систему життєдіяльності учнівського колективу» 19.10-30.10 05.10-07.10 Науково-методична лабораторія виховної роботи і формування культури здоров’я Рябова О. М. Петрівський НВК
53 Учителі німецької мови Проблема:«Стратегічні напрямки розвитку шкільної іншомовної освіти» 02.11-13.11 19.10-21.10 Науково-методична лабораторія іноземних мов та міжнародних освітніх обмінів Хрень С. М. Червоно сільська ЗШ І-ІІ ст..
54 Керівники навчальних закладів, які викладають у початкових класах Проблема:«Наступність в управлінні як умова підвищення продуктивності освітнього процесу в школі» 02.11-20.11 19.10-21.10 Обласний навчально-методичний центр освітнього менеджменту та координації діяльності методичних служб Огир Т. Ю. Петрівська ЗШ І ст.. Гребеневич Т. О. Червоно сільська ЗШ І-ІІ ст..
55 Учителі початкових класів Проблема:«Інноваційні підходи до формування ключових, предметних та міжпредметних компетентностей молодших школярів» 02.11-20.11 19.10-21.10 Кафедра дошкільної та початкової освіти Герасименко Н. Г. Петрівська ЗШ І-ІІІ ст.. Бабаенко О. В. Ганнівська ЗШ І-ІІІ ст..
56 Заступники директорів шкіл з виховної роботи Проблема:«Розвиток виховної системи навчального закладу в контексті формування ціннісних орієнтацій особистості» 16.11-27.11 02.11-04.11 Науково-методична лабораторія виховної роботи і формування культури здоров’я Костенко Ю. М. Іскрівська ЗШ І-ІІІ ст.. Іщенко І. В. Володимирівська ЗШ І-ІІІ ст.. Осадченко Н. М. Ганнівська ЗШ І-ІІІ ст..
57 Учителі, які викладають інформатику в початковій та старшій школі і не мають фахової освіти Проблема:«Науково-методичні засади реалізації курсу інформатики за новими Державними стандартами початкової загальної освіти та базової і повної загальної середньої освіти» 16.11-27.11 02.11-04.11 Науково-методична лабораторія інформатики та інформаційних технологій навчання Чудний О. В. Петрівська ЗШ І-ІІІ ст..
58 Завідувачі дошкільних навчальних закладів Проблема:«Педагогічні інноваційні технології у сучасній дошкільній освіті: здобутки та перспективи» 23.11-04.12 09.11-11.11 Кафедра дошкільної та початкової освіти Бас О. В. Червонокостянтинівський ДНЗ Злакаман Ж. А. Новостародубський ДНЗ №2 Овдій Т. Д. Іскрівський ДНЗ
59 Учителі української мови і літератури Проблема:«Самоосвітні засади удосконалення професійної компетентності вчителя в умовах інформаційного суспільства» 23.11-04.12 09.11-11.11 Науково-методична лабораторія гуманітарно-естетичних дисциплін Міщенко Г. І. Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ст.. Литвинова Л. В. Петрівський НВК
60 Учителі історії, які викладають предмети освітньої галузі «Суспільствознавство» Проблема:«Сучасний урок. Формування предметних компетентностей учнів у процесі викладання предметів освітньої галузі «Суспільствознавство» 23.11-04.12 09.11-11.11 Науково-методична лабораторія суспільствознавчих дисциплін Циганчук Б. В. Іскрівська ЗШ І-ІІІ ст..
61 Учителі біології, екології та природознавства Проблема:«Мотивація пізнавальної активності учнів як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу» 30.11-11.12 16.11-18.11 Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін Полтавець В. І. Петрівський НВК
62 Учителі математики Проблема:«Компетентнісний підхід до викладання математики в процесі реалізації Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» 30.11-11.12 16.11-18.11 Науково-методична лабораторія природничо-математичних дисциплін Філіпенко І. В. Чечеліївська ЗШ І-ІІІ ст.. Капуста А. Л. Ганнівська ЗШ І-ІІІ ст..
63 Учителі фізичної культури Проблема:«Особливості організації начально-виховного процесу зі спортивно обдарованими учнями» 07.12-18.12 23.11-25.11 Науково-методична лабораторія фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни Залізняк В. М. Богданівська ЗШ І-ІІ ст.. Біленко А. М. Червонокостянтинівська ЗШ І-ІІІ ст.. Немазана С. В. Новостародубська ЗШ І-ІІІ ст..
64 Вихователі дошкільних навчальних закладів Проблема:«Організаційно-методичні засади навчально-виховної роботи в різновіковій групі дітей дошкільного віку» 07.12-18.12 23.11-25.11 Кафедра дошкільної та початкової освіти Кущ О. М. Чечеліївський ДНЗ
Кiлькiсть переглядiв: 25

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.